Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Covid 19 : IKhorona isekhona phakathi kwethu

Hlala ukhuselekile ukhusele nabo ubathandayo. Nangona inkcukacha-manani zibonakalisa uzinzo, ulwasuleleko lusekho.
Nxiba imask maxa onke phakathi kwabantu, gcina umgama phakathi kwakho nomnye umntu, ungalibali ukucoca izandla zakho rhoqo.
Ngentsebenziswano sinakho ukukulwa elidabi.
Corona virus is still with us – stay safe and protect people close you.
Always wear your mask in public, observe social distance and adhere to hygiene protocols.
Working together we can conquer!
X