Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Indigent Registration Program

Usodolophu wesithili iChris Hani, uWongama Gela ehamba kunye nokhokele icandelo elijongene namanzi nogutyulo-lindle uLizeka Bonga-Tyali bazisa kubemi besithili iprogramme yonikezo nkonzo olungahlawulelwayo kwabo bangathathi ntweni (Indigent Registration Program).
Kwakhona kuza kudakancwa nemingeni efana ne Illegal Connections, Vandalism and theft.
Phula-phula ze uthathe inxaxheba ngoku tsala umnxeba kwezi nombolo zilandelayo 045 838 1553 Whatsapp 0720750377