Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Vandalism and theft of municipal infrastructure hampers delivery of basic services

Report such acts to 0800 100 100. Sisonke singakhusela iziseko ezingundoqo ezizisa iinkonzo kwindawo zethu :
Askeaton/Bumbane pumphouse vandalised. Fuel and battery stolen